Tulosta tämä sivu

Lupaohje

Kalastaminen osakaskunnan hallitsemilla alueilla edellyttää kalastuslupaa. Yksi merkki maksaa 6 € (lupamaksu 5 € ja myyntipalkkio 1 €).

Kalastukseen tarvittavat merkkimäärät ovat seuraavat:

 • verkko (3 m x 30 m tai alle) 1 merkki
 • verkko (yli 3 m x 30 m) 2 merkkiä
 • katiska vapaa merkeistä
 • pitkäsiima (100 koukkua) 2 merkkiä
 • rantarysä (esim. luokkirysä) 1 merkki
 • rysä (korkeus 2,0 m tai alle) 2 merkkiä
 • rysä (korkeus yli 2,0 m) 4 merkkiä
 • uistin, 1 vapa 1 merkki
 • pystyrysä, mademerta 1 merkki
 • rapumerta 1 merkki
 • kaikenlaiset koukut, 5 kpl 1 merkki
 • tuulastus 1 merkki

Verkkopyydykset on merkittävä molemmin päin kalastusasetuksen 16 §:n mukaisilla merkeillä: vähintään 0,6 metriä korkeassa salossa 20 cm x 20 cm lippu tai vähintään 15 cm korkea koho. Kaikki pyydykset on katiskaa lukuun ottamatta varustettava osakaskunnan asianmukaisella määrällä lupamerkkejä. Kaikkiin pyydyksiin on kalastusasetuksen mukaan laitettava kalastajan nimi ja yhteystieto. Katiskaan vähintään 15 cm koho ja rapumertoihin vähintään 5 cm koho merkiksi.

18-64 –vuotiaan on maksettava kalastuksenhoitomaksu. Kuitti on pidettävä kalastettaessa mukana. Viehekalastuksessa on pidettävä siihen oikeuttava merkki mukana.

Nuotan ja avorysän luvat myöntää osakaskunnan eri hakemuksesta, hakemus on osoitettava osakaskunnan hoitokunnalle.

Metsästys

Piisaminpyynti on sallittu osakaskunnan alueella kaikille. Sorsan metsästys on sallittua sellaisilla vesialueilla, missä se on metsästyslain mukaisia suojaetäisyyksiä noudattaen mahdollista. Sorsalupa maksaa 10 €/kausi


Edellinen: Vuosikokous
Seuraava: Lupakartta